Vacancies

Community Response Assistant - Wales

The Community Response Assistant will play a key role in expanding our community response approach to supporting older people throughout Wales.

The role presents a unique opportunity to deliver a responsive and person-centred approach to tackling and preventing the financial/economic abuse of older people. 

Location: Home-based - able to travel across Wales occasionally

Salary - £19,425 per annum

Hours of work: 35 hours Monday to Friday. 

Reports to: Community Response Coordinator (Wales)

Full job description

Full job description (Welsh)


Cynorthwyydd Ymateb Cymunedol (Cymru)

 

Bydd y Cynorthwyydd Ymateb Cymunedol yn chwarae rhan allweddol yn ehangu ein hymateb cymunedol i gefnogi pobl hŷn ledled Cymru. Mae’r swydd yn cynnig cyfle unigryw i daclo ac atal achosion o gam-drin pobl hŷn yn ariannol/economaidd, mewn modd ymatebol sydd â’r unigolyn yn ganolog iddo. Bydd deiliad y swydd yn gweithio’n agos gyda staff, gwirfoddolwyr, a chymunedau lleol i ddatblygu ein gweithrediadau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Lleoliad: Yn y cartref – gallu teithio ledled Cymru’n achlysurol

Cyflog: £19,425.00 y flwyddyn

Oriau Gwaith: 35 awr o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae’n bosib y bydd rhai cyfarfodydd gyda’r nos neu ar benwythnosau.

 

Disgrifiad swydd llawn


Community Response Coordinator - Wales

The Community Response Coordinator will play a key role in shaping Hourglass’s response to meeting the needs of the vulnerable older population and their communities across Wales.

Collaborating with our frontline services and other internal departments the post-holder will lead a team of community response staff and volunteers providing oversight of their caseloads, as well as shaping new programmes delivering support from prevention right through to recovery.

Location - Home-based with the requirement to travel across Wales on occasions. 

Salary - £27,300 per annum

Hours of work: 35 hours per week to be undertaken between Monday and Friday 9am to 5pm (with some occasional out-of-hours duties).

Reports to: Director of Frontline Services

Full job description

Full job description (Welsh)


 

Cydlynydd Ymateb Cymunedol (Cymru)

Bydd y Cydlynydd Ymateb Cymunedol yn chwarae rhan allweddol yn siapio ymateb Hourglass i fodloni anghenion y boblogaeth hŷn sy’n agored i niwed a’i chymunedau ledled Cymru. Gan gydweithio gyda’n gwasanaethau rheng flaen ac adrannau mewnol eraill, bydd deiliad y swydd yn arwain tîm o staff a gwirfoddolwyr ymateb cymunedol gan gadw trosolwg o’u llwyth achosion, yn ogystal â siapio rhaglenni newydd sy’n darparu cymorth o atal i adfer.

Lleoliad: Yn y cartref – gallu teithio ledled Cymru’n achlysurol

Cyflog: £27,300 y flwyddyn

Oriau Gwaith: 35 awr o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae’n bosib y bydd rhai cyfarfodydd gyda’r nos neu ar benwythnosau.

Disgrifiad swydd llawn