Croeso i Action on Elder Abuse Cymru

Croeso i Hourglass Cymru

English

Hourglass Cymru yw'r unig elusen genedlaethol sydd wedi ymroi i alw am roi diwedd ar achosion o niweidio a cham-drin pobl hŷn.

 

Rydyn ni'n cefnogi'r rhai sy'n profi niwed (neu sydd mewn perygl o niwed), yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth ac eirioli dros ataliaeth effeithiol.

 

Rydyn ni'n rhan o sefydliad Hourglass ledled y Deyrnas Unedig, sef Action on Elder Abuse gynt - yr unig elusen sy'n gweithio'n unswydd i herio camdriniaeth pobl hŷn yn ei holl ffurfiau.